فرمانده سپاه کاشان:معرفی ارزش های معنوی و جاذبه های گردشگری شهرستان وظیفه ماست


کاشان – ایرنا – فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کاشان گفت:این شهرستان به عنوان خاستگاه تشیع ارزش های معنوی و جاذبه های گردشگری فراوان داشته و معرفی این ظرفیت ها به گردشگران داخلی و خارجی وظیفه ماست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85070717/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86