فراخوان چهارمین کنفرانس بین‌المللی گردشگری و معنویت اعلام شد

به گزارش ایسنا، چهارمین کنفرانس بین‌المللی گردشگری و معنویت با رویکرد سلامت معنوی ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ از سوی دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهی برگزار می‌شود.

در فراخوانی که از سوی دانشگاه علم و فرهنگ اعلام شده است، علاقه‌مندان می‌توانند تا ۳۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۲ مقاله‌های خود را در سایت کنفرانس به نشانی  icts.usc.ac.ir ثبت کنند.

فراخوان چهارمین کنفرانس بین‌المللی گردشگری و معنویت با رویکرد سلامت معنوی از سوی دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهی اعلام شد.

محورهای کنفرانس شامل «گردشگری و معنویت، سلامت معنوی خانواده»، «گردشگری و معنویت، سلامت معنوی جوانان»، «گردشگری و معنویت، سلامت معنوی جامعه»، «گردشگری و معنویت با محوریت آینده‌پژوهی سلامت معنوی»، «رویکرد روان‌شناختی به گردشگری و معنویت با محوریت سلامت معنوی»، «نقش رویکرد دینی به گردشگری در سلامت معنوی»، «نقش گردشگری و معنویت در مدیریت سلامت معنوی» و «نقش گردشگری و معنویت با رویکرد گردشگری تعالی بخش بر سلامت معنوی» می‌شود.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401122014241/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF