غرب مازندران بهشت گردشگران/قلعه مارکو، هزار سال راوی تاریخ


نوشهر – ایرنا- یکی از جاذبه های تاریخی غرب مازندران، قلعه مارکو رامسر است که پس از هزار سال همچنان استوار رازهای نهفته ادوار مختلف تاریخ را برای اهالی و مسافران و گردشگران بازگو می کند و دیدن از این شناسنامه در واقع رفتن به دل تاریخ و طبیعت زیبای منطقه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85017548/%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%88-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE