عیسی قزل‌سفلو احیاگر میراث «تسکنه‌بافی» قزلباشان گلستان


گرگان- ایرنا- کربلایی عیسی قزل‌سفلو پیرمرد هنرمند قزلباش گنجینه‌ هنر سنتی و دست بافته­‌ «تسکنه» است که این محصول را در منزل بافته و محصولاتش را با الهام از طبیعت تولید می‌کند و نمونه‌ای موفق از یک سرمایه زنده بشری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85206373/%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D9%84-%D8%B3%D9%81%D9%84%D9%88-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86