عود، سازی ایرانی با قدمت هزار و ۵۰۰ ساله است


تهران- ایرنا- عضو هیات علمی پژوهشی وزارت میراث‌فرهنگی گفت: تاریخچه پیدایش ساز عود به حدود هزار و ۵۰۰ سال پیش برمی‌گردد منتهی این ساز در ایران «بربت» نام داشت بعد از مدتی که این ساز به مناطق اسلامی‌نشین عرب رفت، نام آن تغییر کرد و عود نامگذاری شد. 


منبع: https://www.irna.ir/news/84958397/%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA