عملیات مرمت بناهای تاریخی جاذبه گردشگری است/ می‌خواهند کردستان را ناامن نشان دهند


تهران- ایرنا- وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی عملیات مرمت بناهای تاریخی، را برای گردشگران جذاب دانست و گفت: خود کارگاه میراث‌فرهنگی جاذبه گردشگری است نباید بازدید مردم به دلیل مرمت متوقف شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85065306/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86