عمارت مُلّاده «کاخ ابراهیم خان»

«ابراهیم‌خان» حاکم دودانگه و چهاردانگه در سمنان، عمارت بزرگ «مُلّاده» یا کاخی به نام خود را در روستای مُلّاده از توابع بخش شهمیرزاد شهرستان مهدیشهر و در فاصلۀ حدوداً ۷۵ کیلومتری شمال استان سمنان در سال ۱۲۴۰ شمسی ساخت. بنایی در دو طبقه و با تعداد زیادی اتاق. امروز این بنای قاجاری با گچبری و طاق نماها رویِ دیوار اتاق‌ها، ایوان‌ها و نقاشی‌هایی که جزء نفایس این استان محسوب می‌شود، در دستور مرمت و تملک کامل قرار دارد.

                              


منبع: https://www.isna.ir/photo/1401092013109/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86