عزم ملی لازمه جهانی شدن روستای گردشگری «کندلوس» نوشهر


نوشهر – ایرنا – رفع نواقص پرونده ثبت جهانی روستای کندلوس بخش کجور نوشهر به تاکید جمعی از کارشناسان نیازمند همراهی و همکاری و عزم و اراده مسوولان ملی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85183744/%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%84%D9%88%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1