طنازی پایخت گل ایران برای مسافران نوروزی


خمین – ایرنا – محلات در جنوب استان مرکزی، پایتخت گل‌های رنگارنگ ایران است و جاذبه‌های طبیعی و گردشگری این خطه هر ساله در ایام نوروز میزبان مسافران و گردشگران از نقاط مختلف کشور است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85067746/%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AE%D8%AA-%DA%AF%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C