طرح‌های در حال ساخت حوزه گردشگری کهک برای ۳۲۰ نفر اشتغالزایی می‌کند
قم- ایرنا- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم با اشاره به این که چندین طرح گردشگری در شهرستان کهک قم در حال ساخت است، گفت: با بهره برداری از این طرح ها برای ۳۲۰ نفر اشتغال ایجاد می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85112054/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B3%DB%B2%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C