طبیعت‌گردی در محور شمال‌غربی تهران/ اینجا سنگ‌ها جیغ می‌زنند


تهران- ایرنا- البرز با وقار و ناشناخته، همواره ما را به خود فرا می‌خواند، آسمان باز، آفتاب زر، دشت‌های گسترده، بوی عطر خاک باران‌خورده در کوهسار، خواب گندمزار در چشمه مهتاب؛ طبیعت کوهستانی شمال تهران و شمیرانات هر چند تصویری با شکوه در ذهن‌مان دارد، اما کمتر شناخته‌شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85053327/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7-%D8%AC%DB%8C%D8%BA-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D9%86%D8%AF