طاووس جدید هم به دل شیرازی‌ها ننشست + فیلم


شیراز-ایرنا- نماد طاووس در محل دروازه قرآن شیراز که مسئولان چندی پیش خبر از تغییر آن داده بودند یکشنبه ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۱ با تغییرات بسیار اندک نسبت به طاووس قبلی اردک نما و پرحاشیه در این محل ظاهر شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85048087/%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85