ضرغامی: پل معلق شیشه‌ای هیر در استان اردبیل تبدیل به یک برند گردشگری شده است

وی با بیان اینکه پل معلق هیر یکی از پروژه‌های مهم و هیجانی گردشگری درکشور است، بیان کرد: طراحی وساخت این پل به دست توانمند مهندسان بومی انجام شده که قابل تقدیر و قدردانی است‌.

وی تصریح کرد: حمایت ازراه اندازی پروژه‌های گردشگری هیجانی در کشور مبنای کار است و اردبیل با داشتن مجموعه‌هایی مانند پل شیشه ای هیر و دوچره هوایی و زیپ لاین در این حوزه موفق عمل کرده است.

ضرغامی بررفع موانع توسعه مجموعه پل شیشه ای هیر تاکید کرد و گفت: این موانع به زودی برطرف می‌شود و از سرمایه گذاران و مدیران مجموعه برای راه‌اندازی فازهای بعدی پروژه پل شیشه‌ای هیر به شکل همه جانبه حمایت می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا عزت الله ضرغامی که به استان اردبیل سفر کرده است، در بازدید از پل معلق شیشه‌ای شهر توریستی هیر در این استان گفت: پل معلق شیشه‌ای هیر یکی از ابتکارات و ایده‌های نوین در حوزه گردشگری است که زیبایی خاصی به استان اردبیل داده و سیمای منطقه را تغییر داده است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ضمن قدردانی از سرمایه گذاران و مدیران مجموعه پل شیشه ای هیر ومسئولان استان ومیراث فرهنگی استان درراه اندازی این پل گفت:هم اکنون این پل به یک برندگردشگری درکشور تبدیل  شده است.

وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی یادآورشد: یکی از نکات حائز اهمیت خانواده محور بودن مراکز گردشگری است که درپل هیر این موضوع به خوبی جا افتاده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84852256/%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF