ضرغامی: پارک آبی یاسوج نمونه‌ای موفق برای تامین نیاز شادی جامعه است


یاسوج – ایرنا – وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجموعه پارک آبی یاسوج را نمونه ای موفق برای ایجاد امکانات تفریحی سالم و هیجان‌انگیز برای مردم دانست و گفت: با توجه به نیاز روز افزون عموم مردم جامعه به شادی، این پارک می تواند نمونه‌ای برای ایجاد مجموعه های گردشگری و تامین حداقل نیاز شادی جامعه باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85114573/%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87