ضرغامی: هیچ‌گونه تخریبی در بافت تاریخی شیراز صورت نگرفته است


تهران- ایرنا- وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اعلام اینکه هیچ‌گونه تخریبی در بافت تاریخی شیراز صورت نگرفته است، گفت: کار ما تخریب نیست؛ کار ما اصلاح تخریب‌های گذشته است و کسانی که در گذشته بخشی از این بافت ها را تخریب کرده و کاربری‌های نامتعارف ایجاد کردند، باید پاسخگو باشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85031083/%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA