ضرغامی: عوامل شبکه‌های جاسوسی استاد استفاده از تریبون‌های رسمی هستند


تهران- ایرنا- وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در توییتی نوشت: آقای یونسی، وزیر اسبق اطلاعات به من گفت که بخش ضد جاسوسی، شبکه ای را کشف کرده که ماموریت شان، توقف هر اقدام مثبت برای رونق گردشگری ایران بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85113011/%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C