ضرغامی: صدا و سیما به دنبال برنامه های شادی آفرین و امید بخش باشد


یاسوج – ایرنا – وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سفر به کهگیلویه و بویراحمد در بازدید از پارک آبی “تل خسرو” یاسوج گفت: مردم ما امروز نیاز به شادمانی دارند و صدا و سیما بجای برخی سخنرانی های بی حاصل، برنامه های شادی آفرینی پخش کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85114573/%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4