ضرغامی : سرمایه گذاران حوزه گردشگری حمایت می‌شوند
یاسوج – ایرنا – وزیر میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری توسعه زیرساخت های گردشگری را ضروری دانست و گفت: از حضور سرمایه گذاران در این راستا به جد حمایت خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85114072/%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF