ضرغامی: بهای گاز مراکز گردشگری با نرخ خدماتی محاسبه می شود


فیروز کوه- ایرنا- وزیر میراث فرهنگی ،گردشگری وصنایع دستی گفت: لایحه ای در مجلس شورای اسلامی مصوب شد که نرخ گاز مصرفی برای تاسیسات گردشگری، هتل ها و مراکز اقامتی با نرخ خدماتی محاسبه شود و با این رویه هزینه گاز برای مراکز گردشگری و اقامتی کاهش پیدا می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84989210/%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF