ضرغامی: ایجاد بازارچه‌های صنایع دستی در ورودی همه شهرها ضروری است


اصفهان- ایرنا- وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: با توجه به دستور رییس جمهور، ایجاد بازارچه‌های صنایع دستی در ورودی همه شهرها ضروری بوده و لازم است مسوولان شهرها در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85136221/%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C