ضرغامی: اعتبار مستقلی برای دستکند «سامن» ملایر اختصاص می‌یابد


همدان- ایرنا- وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر ضرورت آماده‌سازی و ایمن‌سازی دستکند «سامن» ملایر برای بازدید گردشگران تاکید کرد و گفت: با همکاری همه دستگاه‌ها به طور حتم اعتبار مستقلی برای این دستکند در نظر خواهم گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84983590/%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF