ضرغامی: اعتبارات حفاظت میراث فرهنگی یک شوخی بزرگ است/ بخش خصوصی مشارکت کند
تهران- ایرنا- وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه اگر مشارکت بخش خصوصی جلب نشود میراثمان در جلوی چشمان همه ما نابود می‌شود، گفت: برای حفظ میراث فرهنگی فقط به اعتبارات دولتی نمی‌توان متکی بود، این اعتبارات برای این حجم آثار فقط یک شوخی بزرگ است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85119658/%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D9%88%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C