ضرغامی: استرداد آثار تاریخی نیازمند تلاش فرهنگی و دیپلماتیک کشورها در کارگروهی مشترک است


بغداد-ایرنا- عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که به عنوان نماینده ایران در ششمین نشست وزرای مجمع تمدن‌های کهن به میزبانی عراق حضور دارد از طرح جامعی گفت که نیازمند همکاری، همبستگی و تلاش فرهنگی و دیپلماتیک کشورهای عضو است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84961220/%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7