ضرغامی:برنامه دو روزه جشنواره تولیدات چندرسانه‌ای در یزد برگزار می‌شود


تهران- ایرنا- وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: برنامه دو روزه جشنواره تولیدات چندرسانه‌ای روز جمعه و شنبه در یزد برگزار خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85031083/%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1