صندوق قرض‌الحسنه گردشگری در کردستان راه‌اندازی شد


سنندج-ایرنا- رئیس گروه دفاتر گردشگری اداره‌کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی کردستان گفت: صندوق قرض‌الحسنه گردشگری در راستای حمایت و مشارکت بیشتر بخش خصوصی در استان تاسیس و راه‌اندازی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85096791/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF