صندوق توسعه گردشگری جایگزین صندوق احیای بناهای تاریخی می‌شود
تهران – ایرنا – سال آینده صندوق توسعه‌ صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی فرهنگی با هدف توسعه گردشگری به صندوق توسعه‌ گردشگری تغییر نام می‌یابد. اصلاحات اساسنامه جدید بر پایه مأموریت محوله، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85047974/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF