صندوق اعتباری هنر سال ۱۴۰۱ چند نفر را بیمه کرد؟


تهران- ایرنا- مدیرعامل صندوق اعتباری هنر از معرفی بیش از ۱۰هزار نفر از اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه و فعالان قرآنی در سال ۱۴۰۱ به سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: حدود پنج هزار و ۱۰۰ نفر از این تعداد فقط در اسفند امسال به سازمان تأمین اجتماعی معرفی شده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85050271/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF