صنایع دستی قم؛ منحصر به فرد از انگشتر تا فرش دستباف


قم- ایرنا- قم گنجینه‌ای از صنایع دستی گوناگون که برخی از آنها مشترک با دیگر استانها و برخی دیگر نیز منحصر به فرد برای این استان به شمار می‌رود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85133079/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%82%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%81