صنایع دستی با کمترین هزینه می‌تواند اشتغال پایدار ایجاد کند

معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان عنوان کرد: یکی از موضوعاتی که می‌تواند بخشی از بیکاری استان را مرتفع سازد استفاده از همین هنر و پتانسیلی است که صنعتگران لرستانی دارند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401090502602/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AF

معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان گفت: براساس قوانین نیز میراث فرهنگی نمی‌تواند این شهرک را ایجاد کند و باید بخش خصوصی و یا شهرداری‌ها متقاضی باشند.

وی بیان کرد: برای ایجاد شهرک صنایع دستی زمینی به مساحت بین سه تا پنج هکتار نیاز است که البته این زمین در خرم‌آباد وجود ندارد.

وی با بیان اینکه صنایع دستی با کمترین هزینه می‌تواند اشتغال پایدار ایجاد کند، افزود: صنایع دستی یکی از مزیت‌های  لرستان به شمار می‌رود و باید از حالت سرگرمی به مزیت اقتصادی و کارآفرینی تبدیل شود که در این راستا میراث فرهنگی لرستان از صنعتگران این حوزه حمایت می‌کند.

حمزه‌ای یادآور شد: صنایع دستی متعلق به همه مردم است و ضرورت دارد برای رونق، این صنعت مورد حمایت قرار گیرد.

عباس حمزه‌ای در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: یک سری مطالعات ایجاد شهرک صنایع دستی در استان انجام داده شده و براساس نظر مشاوره طرح، خرم‌آباد به عنوان مرکز استان، علت دسترسی به یک سری زیرساخت‌ها نظیر فرودگاه و قرارگیری در مسیر کریدور شمال به جنوب توجیه اقتصادی برای ایجاد این شهرک را دارد.

ایسنا/لرستان معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان گفت: صنایع دستی با کمترین هزینه می‌تواند اشتغال پایدار ایجاد کند.

حمزه‌ای با بیان اینکه از سرمایه‌گذاران این طرح استقبال می‌کنیم، عنوان کرد: سرمایه‌گذارانی که متقاضی ایجاد شهرک صنایع دستی در خرم‌آباد باشند می‌توانند طرح خود را ارائه دهند و پس از تایید از تهران می‌توان برای جذب تسهیلات لازم از این افراد حمایت کرد.