صنایع‌دستی می‌تواند قلاب روایت‌های جدید از نوروز باشد


تهران- ایرنا- معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی گفت: صنایع‌دستی و هنرهای سنتی می‌تواند محل و قلاب روایت‌های جدید از نوروز باشد و هنرمندان این‌ حوزه می‌توانند قصه‌های نو و زاویه‌ دیدهای تازه روایت کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85049054/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF