صنایع‌دستی ایران آوازه جهانی دارد / سند ملی صنایع‌دستی سریع‌تر آماده شود


تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: صنایع‌دستی ایران علاوه بر اینکه بسیار فاخر و ارزشمند است و آوازه جهانی دارد،‌ در زندگی مردم هم جریان دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85035671/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D8%B1