شکل‌گیری بستری حرفه‌ای برای سامان‌مندی گردشگری سلامت فارس


شیراز – ایرنا – امکانات درمانی فارس سالانه حدود ۱۴ هزار گردشگر خارجی و چند برابر آن گردشگری داخلی را جذب می‌کند، این استان یکی از سرآمدهای کشور در حوزه یاد شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85165380/%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3