شور و شعور ۵۰۰ ساله در محمودآباد بیرجند + فیلم


بیرجند – ایرنا – آیین سنتی «علم سلام» بیش از ۵۰۰ سال در روستای محمودآباد بیرجند قدمت دارد و هر سال با حضور پرشور عزادارانی از چند روستا در روز هشتم محرم برگزار می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85180274/%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%B1-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85