شهر قم به ۱۰۰ هزار تخت اقامتی نیاز دارد


قم – ایرنا- معاون هماهنگی امور زائران استانداری قم از نیاز شهر قم به ۱۰۰ هزار تخت اقامتی خبر داد و گفت: زودبازده‌ترین راه، تشویق مردم به ایجاد خانه مسافرهاست تا به حداقل تخت رسیده و بتوانیم به زائران خدمات دهیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962279/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%82%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF