شهر بندری طبل آماده برقراری مسیر گردشگری مسافری به خمیر است


قشم – ایرنا – معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم گفت: شهر طبل آمادگی کامل برای برقراری مسیر گردشگری مسافری به بندرخمیر دارد و از این اقدام حمایت می‌کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85049064/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA