شهروندان اقلیم کردستان می‌توانند بدون ویزا به ایران بیایند

وی گفت که این امر با تصمیم دو طرف ایرانی و کردستانی اتخاذ شد و شهروندان اقلیم کردستان می‌توانند از تمام مرزها به ایران بروند و به مدت یک ماه در آن کشور بمانند.

وی این تصمیم را گامی مهم برای دو طرف توصیف کرد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401073016808/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF

مدیرکل روابط اقلیم کردستان عراق و ایران گفت که شهروندان این اقلیم از فردا (یکشنبه) می‌توانند بدون ویزا به ایران سفر کنند.

آکریی خاطرنشان کرد که بر اساس این تصمیم شهروندان اقلیم کردستان برای سفر به ایران تنها به گذرنامه نیاز دارند و نیازی به ویزا نیست.

به گزارش ایسنا، عبدالله آکریی، مدیرکل روابط اقلیم کردستان عراق با ایران در گفت‌وگو با شفق نیوز اعلام کرد که شهروندان اقلیم کردستان از فردا(یکشنبه) بدون ویزا می‌توانند به ایران سفر کنند.