شناسنامه یک ملت، تاریخ فرهنگی و تمدنی آن است


تهران-ایرنا- عضو هیات علمی پژوهشکده پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و رئیس مرکز احیای آثار اسلامی گفت: شناسنامه یک ملت، تاریخ فرهنگی و تمدنی آن است و اگر دانشنامه آن درست شود، به شناخت هر چه بهتر ملت‌ها و مناطق مختلف کمک می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85104347/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA