شمار سفرهای دریایی هرمزگان به بیش از سه میلیون نفر رسید


بندرعباس – ایرنا – مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: سه میلیون و ۱۹۵ هزار و ۶۵۴ مسافر و گردشگر از ابتدای طرح سفرهایی دریایی نوروز ۱۴۰۲ تا نهمین روز از فروردین ماه از جزایر این استان بازدید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85069592/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF