«شبی با موزه» با روایت رازهای سر به مهر تاریخ


تهران- ایرنا- رئیس‌کل موزه ملی ایران گفت: فردا در هشتمین روز بهار، رویداد فرهنگی «شبی با موزه» همراه با ویژه برنامه‌های نوروز و ماه مبارک رمضان در موزه ملی ایران برگزار می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85067476/%D8%B4%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE