شاه‌ریسه؛ هویت ماندگار دختران قوم قزلباش


گرگان – ایرنا – سونا ممشلی بانوی ۸۸ ساله مینودشتی با احیای هنر در دست فراموشی شاه‌ریسه‌دوزی، روح دوباره‌ای به کالبد بی‌جان این پوشش سنتی به عنوان نماد هویت دختران قوم قزلباش ساکن گلستان دمید و آن را از خطر پیوستن به تاریخ نجات داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84982461/%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%85-%D9%82%D8%B2%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B4