سینمای ایران رشد قابل توجهی دارد


تهران- ایرنا- سفیر تاجیکستان با هیات همراه از موزه سینمای ایران بازدید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85023621/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF