«سپندارمذگان» را جایگزین «ولنتاین» کنیم


تهران- ایرنا- رئیس بنیاد ایرانشناسی گفت: ولنتاین توسط عده‌ای بی‌خبر از فرهنگ اصیل ایرانی – اسلامی تقلید می شود که با فرهنگی شرقی بویژه فرهنگ ایرانی – اسلامی هیچ گونه سازگاری ندارد درحالی که جشن بزرگ سپندارمذگان از دوران باستان وجود داشته که عشق ومهر ایرانی، عشق به خداوند و سرزمین و همسر را می‌رساند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85040437/%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B0%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85