سوغاتی‌های خوراکی ایران را بشناسیم/ افزایش یارانه و تخفیف؛ لازمه‌های بازار کتاب+فیلم


تهران- ایرنا- نویسنده کتاب «سوغاتی‌های خوراکی ایران» گفت: با توجه به اهمیت خرید سوغاتی بعد از هر سفر این کتاب کمکی است به کسانی که اغلب در انتخاب و خرید آن دچار چالش و سختی می‌شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85114614/%D8%B3%D9%88%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C