سوزن دوزی‌های زنان بلوچ زینت بخش مزون‌های کانادا و دبی


زاهدان- ایرنا- یک بانوی کارآفرین صنایع دستی در شهرستان فنوج سیستان و بلوچستان با پشتکار فراوان توانست زمینه آموزش و اشتغال بیش از ۵۰۰ بانوی سرپرست خانوار را در این شهرستان فراهم کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85190329/%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86-%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B2%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%A8%DB%8C