سواحل کیش؛ خیره به موج ظرفیت


کیش – ایرنا – کیش این جزیره ۹۱ کیلومتر مربعی در قلب خلیج همیشه فارس با آرامشی وصف نشدنی، خیره به ظرفیت ها و توانایی های ساحلی است که بتواند از این نوار ۴۳ کیلومتری در مسیر توسعه صنعت گردشگری بهره گیری کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84959486/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA