سهم ناچیز زنجان از صنعت گردشگری


زنجان – ایرنا – استان زنجان با وجود موقعیت جغرافیایی خاص و جاذبه‌های بکر تاریخی و طبیعی، سهم اندکی از صنعت گردشگری دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85039235/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C