سنگاب های اصفهان، نذر آب برای شهری در همسایگی کویر


اصفهان – ایرنا – هوای خشک و همسایگی با کویر موجب شده تا در اصفهان و از دوره صفوی تا دوران معاصرتر از آن ، قدح های بزرگ سنگی شهره به “سنگاب” برای رفع تشنگی باشندگان این خطه در اماکن عمومی در دسترس مردم باشد، ویژگی‌هایی که سنگاب‌های اصفهان را هم از این رو و هم به سبب اعتلای هنرِ این خطه، خاص‌تر و ویژه تر از سایر شهرهای ایران کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85183875/%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B0%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1