سند ایرانی اسلامی تنوع فرهنگی، قابلیت تدوین دارد + فیلم


تهران- ایرنا- دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: اولین گرامیداشت ملی تنوع فرهنگی ایران می‌تواند نماد و آغازی برای تدوین سند ایرانی اسلامی تنوع فرهنگی در تطابق با کنواسیون جهانی باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85111360/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85