سفید پوش شدن ارتفاعات گیلانعکس: جواد میرحسینی

ماسوله هم مانند دیگر شهرهای گیلان در یکی دو روز گذشته سفید پوش شده است، شهری تاریخی با هوای مه آلود، تابستان‌های خنک و زمستان‌های پر برف. ماسوله که امروز یکی از نقاط هدف گردشگری در کشور و به خصوص در مناطق شمالی کشور محسوب می‌شود در سال ۱۳۵۴ شمسی به شماره ۱۰۹۰ در فهرست آثار ملی به عنوان یک میراث فرهنگی و طبیعی به ثبت رسید. پس از ثبت ملی ماسوله، اجازه ساخت و ساز و توسعه شهر توسط شهرداری ماسوله، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان حفاظت محیط زیست داده نشد و به همین دلیل بخشی از مردمی که از قحطی سال ۱۳۲۰ شمسی جان سالم به در برده بودند، در طول ۷۰ سال گذشته از این شهر تاریخی مهاجرت کردند.


منبع: https://www.isna.ir/photo/1401091610547/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86