سفر فعالان گردشگری ارمنستان به ایران/ برگزاری ۱۰ تور آشناسازی خارجی


تهران- ایرنا- مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از میزبانی فعالان گردشگری کشور ارمنستان و برگزاری ۱۰ تور آشناسازی با هدف آشنایی کشورهای هدف با جاذبه‌های گردشگری کشور از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85197750/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C